• ХЕЛТИКА ФАРМ

Бакар, поштар кој ја овозможува комуникацијата помеѓу нервните клетки.

Updated: May 6, 2019Како природен елемент, бакарот го има насекаде околу нас. Бакарот е еден од ретките минерали, што може да се најде во директно употреблива форма за кој не е потребна дополнителна екстракција од руда како што е случајот со останатите метали.

Употребата на бакарот датира уште пред 8000 год, пред нашата ера. Во Римската ера, бакарот главно се ископува на Кипар, за што говори и неговото име добиено од називот aes syprium (метал на Кипар). Бакарот има најразновидна употреба во градежништвото, во изградбата на згради и кровови, било во елементарна форма или во форма на посложени соединенија како пигменти.